Mette 2021

Mette verovuodelle 2021 on julkaistu

Nyt julkaistulla Mettellä kirjataan 2021 verovuoden metsätalouden tuloja ja menoja sekä tehdään niihin liittyen varauksia ja vähennyksiä. Metteen tulee muutoksia myöhemmin verovuoden aikana. Uudistukset ovat lähinnä muotoilullisia, mutta myös joitain uusia ominaisuuksia on tulossa seuravissa päivityksissä. Verottaja julkaisee uuden verolomakkeen vuosittain vasta syksyllä, jolloin tehdään julkaisun edellyttämät päivitykset. Vuodenvaihteen yhtenäistämisohjeissa annetaan vuodelle 2021 hankintatyön arvot ja joitain muita lukuja, joiden johdosta tehdään vielä ohjelmapäivitys.

Ostaessasi Metten saat samalla kertaa sekä Excel että LibreOffice versiot. Excel-käyttäjät valitsevat xlsm -päätteisen Mettetiedoston ja LibreOffice-käyttäjät ods-päätteisen tiedoston.

Uusia ominaisuuksia Mette 2021.00 versiossa ovat:

  • Hankintatyöntekijöiden nimet ja henkilötunnukset kirjataan etusivulla sähköistä tiedonsiirtoa käytettäessä.
  • Tulostusalueita on esiasetettu helpottamaan paperitulosteiden ottamista.
  • Tuloslaskelmaan on eritelty palautuva ennakonpidätyksen määrä.
  • Mette poistaa alle 600 euron menojäännökset kerralla verottajan uuden ohjeen mukaisesti.

Palaa ostamaan Mette 2021