Mette 2023 päivitetty hankintatyön ja matkakustannusten arvot

14.12.2023

Mette versiossa 23.10 on verottajan yhtenäistämisohjeen mukaiset hankintatyön arvot ja verovuodelle 2023 vahvistetut kilometrikorvaukset sekä päivärahat. Lisäksi ohjelmaan on muutettu verottajan vahvistamat arvot puutavaran omaan käyttöön otosta. Työhuonevähennykseen tulleet muutokset on myös päivitetty tähän versioon.

Voit halutessasi muuttaa tarvitsemasi arvot itse aiemmin lataamaasi ohjelmaversioon, jos olet jo tallentanut paljon tietoja ennen tätä päivitystä. Muuttuneet tiedot alla.

Hankintatyön arvot:

TAKSAT
ValmistusKuljetusKulj. Konekust.
Mäntykuitu14,302,513,76
Kuusikuitu14,962,663,99
Koivukuitu13,232,934,40
Mäntytukki6,192,433,65
Kuusitukki7,992,463,68
Koivutukki5,902,794,19
Lahopuu
Erikoispuu
Energiapuu (kokopuu)8,824,576,85
Halot ja klapit29,982,934,40
Haketus4,68
Hake2,934,40

Konetyön arvoja käytetään silloin, jos esim puut ajetaan metsätalouteeen kuulumattomalla traktorilla.

Puutavaran oma käyttö

Mäntytukki 57 €/m3
Kuusitukki 61 €/m3
Koivutukki 64 €/m3
Mäntykuitu 20 €/m3
Kuusikuitu 21 €/m3
Koivukuitu 22 €/m3
Polttohakkeen (rankahake) kantoraha-arvona voidaan käyttää
1,70 €/m3 tai 0,68 €/irto-m3

Matkakustannukset

Mönkijä 15 €/h tai 1,21 €/km
Moottorikelkka 15€/h tai 1,29 €/km
Traktori 12 €/h
Henkilöauto 0,30 €/km
Perävaunulisä 0,09 €/km
Metsätielisä 0,11 €/km
Puolipäiväraha 17,00 €
Kokopäiväraha 32,00 €

Työhuonevähennys

Satunnaisilla sivutuloilla 235 €
Osapäiväsillä sivutuloilla 470 €
Pääansoituloilla 940 €