Metteen on lisätty verottajan vahvistamat hankintatyön arvot

Mette 16.20 sisältää verottajan vahvistamat hankintayön arvot. Metsätalouden verovapaa kilometrikorvaus verovuonna 2016 on 0,24 eur/km. Se on myös päivitetty uuteen Mette -versioon.

Verotili vaihtui 2017 alusta omavero-palveluksi. Tätä koskevia ohjeistuksia on lisätty Metten ohjeisiin. Verottajan Omavero -palvelussa ilmoitetaan arvonlisäverot ja muut oma-aloitteiset veroilmoitustiedot.

16.20 version käyttäminen ei ole välttämätöntä. Voit kirjata muuttuneet tiedot (hankintatyön- ja kilometrikorvausarvot) itse Metten 116.10 versioon. Uudet arvot löytyvät alla olevasta taulukosta.

 

Hankintatyön arvot 2016
Täyttöoppaan taksat Valmistus Kuljetus Kulj. Konekust.
Mäntykuitu 12,64 2,15 3,33
Kuusikuitu 13,23 2,36 3,53
Koivukuitu 11,69 2,59 3,89
Mäntytukki 5,48 2,15 3,22
Kuusitukki 6,98 2,17 3,26
Koivutukki 5,21 2,46 3,70
Energiapuu (kokopuu) 7,80 4,05 6,08
Halot ja klapit 26,50 2,59 3,89
Haketus 4,14
Hake 2,59 3,89