Mette 17.20

Metteen on päivitetty verottajan yhtenäistämisohjeiden mukaiset hankintatyön arvot ja maataloudessa käytetyn omasta metsästä otetun puun arvot. Työhuonevähennys on verovuonna 2017 noussut 210 euroon, ellei verovelvollinen muuta esitä.

Muuttuneet hankintatyön arvot tiedoksi niille, jotka korjaavat arvot suoraan olemassa olevaan Metten versioon 17.10:
Valmistuksen arvo: Kuusitukki 7,05 e/m3
Kuljetuksen arvo: Mäntykuitu 2,22 e/m3
Muut arvot ovat samat, kuin verovuonna 2016

Maataloudessa käytetyn omasta metsästä otetun puun arvot 2017 ovat seuraavat:

Mäntytukki 45 €/m3
Kuusitukki 45 €/m3
Koivutukki 35 €/m3
Mäntykuitu 5 €/m3
Kuusikuitu 7 €/m3
Koivukuitu 6 €/m3