Mette 20.20 vuodenvaihteen päivitys

Hankintatyön arvot

Uuteen Mette 20.20 versioon on päivitetty omaan käyttöön otetun puun arvot. Taulukko löytyy tulotaulun alapuolelta. Lisäksi metsälahjavähennyksen laskentaan on päivitetty verottajan vahvistamat kuntakohtaiset keskimääräiset vuosittaiset tuotot.

Matkakustannusten oletusarvot ovat säilyneet samana kuten myös työhuonevähennys.

Hankintatyön arvot on päivitetty verottajan vahvistamamiin arvoihin. Arvot voit halutessasi päivittää itse omaan Metteen, mikäli olet jo täyttänyt aiempaa 20.10 versiota. Arvoina voi käyttää myös itse laskemiaan lukuja, mikäli kustannus on todellisuudessa ollut eri kuin verottajan arvot.

Muuttamalla arvoja hankintatyön arvon laskennan taulukossa kohdassa ”Täyttöoppaan taksat”, arvot siirtyvät kaikkiin alla oleviin tauluihin.

Lataa päivitys

Päivityksen lataamisessa on nyt kaupan uudistamisen vuoksi eri linkki vanhasta kaupasta ostaneille ja toinen linkki uudesta kaupasta ostaneille.
Lataa Metten päivitys tästä, mikäli olet ostanut Metten VANHASTA kaupasta, ennen syksyn uudistusta uudistamista
Lataa Metten päivitys tästä, mikäli olet ostanut Metten tästä UUDISTUNEESTA kaupasta.

Mettestä yleisesti

Mette on metsätalouden verokirjanpidon tarpeisiin kehitetty Excel-sovellus. Mette toimii myös LibreOffisessa ja tätä varten tulee ladata LibreOffice -versio. Mettessä on kirjaamistaulut tuloille, menoille, hankintatyölle, poistoille, matkakuluille, arvionvaraisille menoille, menoja tuhovarauksille, metsävähennykselle ja metsälahajvähennykselle. Mettessä on 2C -lomake ja alv yhteeenveto -lomake sekä metsätalouden tuloksen laskenta. Metten Excel-versiolla voi tuottaa myös sähköisen siirtotiedoston verottajalle 2C- ja alv tiedoista.

Siirry ostamaan Mette