Mette versio 20.02

Mette versio 20.02 – muutokset aikaisemmasta versiosta

Keväällä Metteen tehty muutos, jolla paikattiin OmaVero-sivuston puutteita verottajan ohjeiden mukaisesti, on tässä 20.02 versiossa palautettu takaisin. Kevään versiossa poistojen alle 200 euron erät neuvottiin siirtämään muiksi menoiksi, koska sitä ei pystynyt kirjaamaan omavero:n lomakkeelle poistona. Nyt julkaistuun versioon tulee vielä syksyn aikana päivitys, jossa virallinenverovuoden 2020 2C-lomake.

Mettestä yleisesti

Mette on metsätalouden verokirjanpidon tarpeisiin kehitetty Excel-sovellus, joka toimii myös LibreOffisessa. Tätä varten tulee ladata LibreOffice versio. Mettessä on kirjaamistaulut tuloille, menoille, hankintatyölle, poistoille, matkakuluille, arvionvaraisille menoille, menoja tuhovarauksille, metsävähennykselle ja metsälahajvähennykselle. Mettessä on 2C -lomake ja alv yhteeenveto -lomake sekä metsätalouden tuloksen laskenta. Metten Excel-versiolla voi tuottaa myös sähköisen siirtotiedoston verottajalle 2C- ja alv tiedoista.

Siirry ostamaan Mette