Mette verovuodelle 2020

Mette versio 20.00 – muutokset aikaisemmasta versiosta

Mette on verovuoden 2020 kirjauksia varten. Muutoksia aiemman verovuoden versioon on mm. mahdollisuus kirjata Metteen myös maatalouden sivutuloina verotettavan metsätalouden jatkojalostuksen tulot ja niihin liittyvät menot. Näiden alv-siirtyy metsätalouden alv:n laskentaan mukaan. Nyt julkaistuun versioon tulee syksyllä päivitys, kun verottaja on julkaissut virallisen 2C-lomakkeen.

Mettestä yleisesti

Mette on metsätalouden verokirjanpidon tarpeisiin kehitetty Excel-sovellus, joka toimii myös LibreOffisessa. Tätä varten tulee ladata LibreOffice versio. Mettessä on kirjaamistaulut tuloille, menoille, hankintatyölle, poistoille, matkakuluille, arvionvaraisille menoille, menoja tuhovarauksille, metsävähennykselle ja metsälahajvähennykselle. Mettessä on 2C -lomake ja alv yhteeenveto -lomake sekä metsätalouden tuloksen laskenta. Metten Excel-versiolla voi tuottaa myös sähköisen siirtotiedoston verottajalle 2C- ja alv tiedoista.

Siirry ostamaan Mette